Over mijzelf

094BJan Rouma

Met veel plezier ondersteun ik ondernemingsraden met instemmingsverzoeken op het gebied van pensioen.

Loopbaan

Als docent in het HBO vond ik het geweldig mijzelf uit te dagen om ingewikkelde leerstof helder er duidelijk over te brengen. Het was genoegen te zien, dat studenten

begrepen wat ik uitlegde: de Aha-Erlebnis als de stof doordrong, het kwartje viel. Ik mocht ook 7 jaar lang optreden voor publiek: ik gaf met veel lol colleges en werkgroepen.

Na deze periode kwam ik bij toeval in het belonings- en pensioenvak terecht: eerst bij Berenschot Beloningsmanagement (beloningsonderzoek), daarna bij de vakbeweging (Pensioen en Sociale Zekerheid), vervolgens als senior manager en MT-lid bij de Human Capital Group van Deloitte (functiewaarderen en belonen) en tot slot bij de Algemene Vereniging Schoolleiders (LumpSum bekostiging).

OR Pensioencoach

In 2013 heb ik de OR Pensioen Coach opgericht. Sinds mijn tijd bij de vakbeweging heb ik verschillende ondernemingsraden begeleid bij instemmingsverzoeken aangaande pensioen. De OR Pensioen Coach was een logisch gevolg van het werk dat ik sinds mijn tijd bij de vakbeweging heb gedaan op het gebied van pensioen.

Met veel plezier geef ik cursussen en begeleid ik de OR aan de onderhandelingstafel.