OR & Pensioen

De OR Pensioen Coach helpt u om tot een weloverwogen instemming of advies te komen in pensioenkwesties. Waar en wanneer het nodig is, krijgt u de nodige kennis en adequate informatie, door middel van een maatwerkcursus en coaching.

Het instemmingsverzoek

Pensioen is complexe materie, waarmee veel geld is gemoeid van medewerkers en werkgever. Juist omdat zowel de werkgever als de werknemers geld in het pensioen steken, hebben beiden belang bij het zo goed mogelijk regelen van het pensioen. Zorgvuldigheid staat daarom bij mij bovenaan.

U krijgt een instemmingsverzoek als de werkgever

WOR, instemmingsrecht sinds oktober 2016.

Er is sinds 2016 recht op instemming op elke wijziging, vaststelling of intrekking van de inhoud van een pensioenregeling, tenzij de regeling door de bonden is geregeld in een Cao of er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. In artikel 27

Beroep op nietigheid

Als de bestuurder om welke reden dan ook over stapt van een verzekeraar naar een andere uitvoerder, is de kans groot dat instemming vereist is. Sinds oktober 2016 is de ondernemer verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst (WOR, artikel 31f).

Als u de termijn van 1 maand na bekendmaking laat varen, staat de OR buiten spel voor een beroep op nietigheid!

Indien u vragen heeft, kunt u direct contact opnemen. Als u wil worden teruggebeld, kunt u onderstaande invullen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.