Opdrachten

Opdrachten

Bij de vakbeweging heb ik het pensioendossier onder mijn hoede gehad. Op het niveau van de vakcentrale MHP – tegenwoordig VCP – heb ik invloed kunnen uitoefenen op het pensioenbeleid in Nederland. Ik heb mij onder andere ingezet voor informatievoorziening aan deelnemers van pensioenfondsen en verzekeraars. In deze tijd heb ik bij verschillende pensioentrajecten (fusies en liquidaties, aanpassen van pensioenregelingen, van VUT naar Prepensioen, etc.) aan de onderhandelingstafel gezeten namens de VHP.

Vanaf 1997 ontwikkel ik maatwerkcursussen en geef ik voorlichting en ondersteuning aan ondernemingsraden in het instemmingstraject bij aanpassingen van hun pensioenregeling. Verder heb ik bedrijven ondersteund in de communicatie met hun pensioenfonds.

Logo_Efteling

Second opinion naar aanpassing van de pensioenregeling aan nieuwe wetgeving, ten behoeve van de OndernemingsRaad van de Efteling.

Logo

De kern van de zaak in dit traject was vooral de communicatie met medewerkers en OR. Interessant in deze was het goed communiceren over het verbeteren van een pensioensregeling om problemen te voorkomen, zelfs bij het verbeteren van een regeling.

Lees meer

Xerox

Cursus pensioen i.v.m. aanpassing regeling en het pensioenakkoord

LogoC1000

Voor C1000 heb ik het proces van de voorbereiding van de aanpassing van de pensioenregeling gemanaged.

Logo_Sfp

Voor de SDGI was ik afgevaardigde in het werkgeversoverleg van De Stichting Federatief Pensioenfonds. Dit fonds was opgericht om de verzelfstandigde overheidsbedrijven

Lees meer

SDGI_Logo

Door omstandigheden kreeg SDGI informatie van hun pensioenfonds, die niet leidde tot de juiste berekening van individuele pensioenpremies. Ik heb een systeem ontwikkeld waarmee SDGI voortaan de juiste berekeningen kon maken. Daarnaast hebben we berekeningen gemaakt hoe de schade die medewerkers hadden geleden, kon worden vergoed.

logoCapGemini

Adviseur van de ondernemingsraad van Cap Gemini bij het aanpassen van de pensioenregeling. Cursus opgezet en gegeven aan de OR en adviseur bij onderhandelingen.

Lees meer

Referenties

Now that I am retired I have the proof of confidence I put in Jan those years ago. Jan Rouma is definitely the person I recommend for your pension advisor.

Lia Warringa, former chairlady for the Work Council Newell Rubbermaid lees meer>>

Indien u vragen heeft, kunt u direct contact opnemen. Als u wil worden teruggebeld, kunt u onderstaande invullen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.