WOR-Instemming

WOR.

Er is sinds 2016 recht op instemming op elke wijziging, vaststelling of intrekking van de inhoud van een pensioenregeling, tenzij de regeling door de bonden is geregeld in een Cao of er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. In artikel 27 is de positie van de OR enorm versterkt. Instemming is afhankelijk van het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling die de pensioenovereenkomst betreft, voor zover dit niet is geregeld in een Cao of door een publiekrechtelijk orgaan. Wel expliciet is toegevoegd aan artikel 27.3, dat geen instemming is vereist voor zover er sprake is van verplichte deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Kortom: als de bonden de werknemers vertegenwoordigen, is er geen instemming vereist.

.

Er is in de wet bovendien sprake van instemming op wijzigen, vaststelen of intrekken van de uitvoeringsovereenkomst voor zover die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. De wet vervolgt met de tekst: “waaronder in ieder geval worden begrepen:”. Expliciet staan daar genoemd de premievaststelling, de indexatie en de keuze van pensioenuitvoerder. Deze onderwerpen staan buiten de discussie over ‘het al dan niet onder het instemmingsrecht vallen’ en verder moet men maar aantonen dat het intrekken of vaststellen van, of het aanbrengen van een wijziging in de uitvoeringsovereenkomst geen invloed heeft op de pensioenovereenkomst. Dat zal in de praktijk lastig zijn. Ga er dus bij wijziging van uitvoeringsovereenkomst vanuit dat er instemmingsrecht is.

Beroep op nietigheid

Als de bestuurder om welke reden dan ook over stapt van een verzekeraar naar een andere uitvoerder, is de kans groot dat instemming vereist is. Sinds oktober 2016 is de ondernemer verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst (WOR, artikel 31f).

Als u de termijn van 1 maand na bekendmaking laat varen, staat de OR buiten spel voor een beroep op nietigheid!