Services & Producten

Het Instemmingstraject

Ik help u bij de bestudering van het het voorliggende instemmingsverzoek. Ik zorg dat u de inhoud van de pensioenregeling en de voorgestelde wijziging begrijpt en de consequenties daarvan overziet. We hebben discussies over verschillende opties, waarbij argumenten voor, en argumenten tegen de revue zullen passeren.

In besprekingen met de bestuurder zullen de verschillende opties weer aan de orde komen en bent u zo nodig in staat voorstellen te doen of aan te passen, om met volle overtuiging te besluiten over instemming met een nieuwe of aangepaste pensioenregeling.

In company cursus, aanwezigheid tijdens overleg met werkgever, kennisoverdracht tijdens voor- en nabespreking

Doel: het wel overwogen kunnen nemen van een besluit over het instemmingsverzoek.

Ik heb een intakegesprek – telefonisch – om inzicht te krijgen in de voorliggende zaak. Ter voorbereiding vraag ik alle relevante informatie op, ten minste de pensioenregeling, de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenovereenkomst. Vaak zijn er ook al presentaties van de adviseur van de werkgever en van de verzekeraar.

Met een op maat gesneden pensioencursus van 1 dag bereid ik u voor op de gesprekken met de werkgever . Deze cursus brengt uw pensioenkennis op het peil dat nodig is voor een weloverwogen oordeel. Na afloop van de eerste dag wordt besloten of een tweede dag nodig is.

Ik ben aanwezig bij de bijeenkomsten met de werkgever als uw coach en adviseur. In voor en nabesprekingen evalueren we de bijeenkomsten en worden besluiten genomen voor het vervolg. Tijdens deze voor en nabesprekingen gaan we zo nodig de diepte in voor wat betreft kennis, om in meer detail inzicht te krijgen in hetgeen was besproken.

Indien u vragen heeft, kunt u direct contact opnemen. Als u wil worden teruggebeld, kunt u onderstaande invullen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.