Het instemmingsverzoek

Het instemmingsverzoek

Pensioen is complexe materie, waarmee veel geld is gemoeid van medewerkers en werkgever. Juist omdat zowel de werkgever als de werknemers geld in het pensioen steken, hebben beiden belang bij het zo goed mogelijk regelen van het pensioen. Zorgvuldigheid staat daarom bovenaan.

U krijgt een instemmingsverzoek als de werkgever voornemens is iets in het pensioen te veranderen (WOR, artikel 27).

Aanpassingen in de pensioenregeling kunnen veroorzaakt worden door factoren van buiten het bedrijf of van binnen het bedrijf.

Oorzaken van buiten het bedrijf  kunnen aanpassingen van

het contract met de verzekeraar of pensioenfonds zijn, meestal omdat het contract afloopt en een nieuw contract tegen nieuwe voorwaarden moet worden afgesloten. Ook verandering in de wet, die we de laatste jaren veelvuldig hebben meegemaakt, kunnen leiden tot aanpassing van de de pensioenregeling, denk bijvoorbeeld aan het maximaliseren van het pensioengevend salaris.

Oorzaken van verandering in de pensioenregeling van binnen het bedrijf kunnen bedrijfseconomische redenen of beleidsmatige beslissingen zijn. Het zijn kostentechnische redenen – besparingen of verruiming van het budget voor arbeidsvoorwaarden –  of het verschuiven van budgetten, bijvoorbeeld meer salaris maar een versobering van de pensioenregeling, of gelijkblijvend salaris met een verbetering van de pensioenregeling.

Ten slotte zijn er veranderingen die worden veroorzaakt

door veranderingen bij de verzekeraar of het pensioenfonds met bedrijfseconomische gevolgen. Over het algemeen gaat het dan om de kosten. In die gevallen moet u de moeilijke afweging maken van het bedrijfsbelang tegen het individuele pensioenbelang.

OR en werkgever zullen om tafel zitten met een gedeeld belang, maar soms ook met tegengestelde belangen. Soms bent u het eens met elkaar, soms niet.

Met name op veranderingen die het gevolg zijn van het aflopen van het contract met de verzekeraar, kunt u vooruit lopen door informatie op te vragen bij uw werkgever over het pensioen en u voor te bereiden op een instemmingsverzoek.

Uiteindelijk moet ú een beslissing nemen over het instemmingsverzoek.